Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Onderzoeken

Maastricht Aachen Airport verwacht dat er bij de aan te vragen vergunning geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden ten opzichte van de huidige vergunning. In plaats van een volledig m.e.r volstaat daarom een m.e.r.-beoordeling. Hiervoor bereidt de luchthaven een m.e.r.-beoordelingsrapport voor.

Voor deze m.e.r.-beoordeling laat de luchthaven verschillende onderzoeken uitvoeren. Op deze pagina vind je een overzicht van deze onderzoeken. Sinds 2021 zijn reeds diverse onderzoeken uitgevoerd. In opdracht van Dhr. van Geel en van de Provincie Limburg. Deze onderzoeken vind je op de website van de Provincie Limburg.