Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Ontwerpbesluit natuurvergunning Maastricht Aachen Airport

By 15 december 2023december 17th, 2023Geen categorie, Nieuws, Omwonenden

Vanochtend heeft de minister van Natuur en Stikstof het ontwerpbesluit gepubliceerd voor de exploitatie van Maastricht Aachen Airport. Dit betekent dat zij het voornemen hebben om de vergunning te verlenen waarbij is gekeken naar de Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij onder meer om bouwactiviteiten én het gebruik van onze luchthaven. Lees hier het bericht van het ministerie.

Ook verwachten we voor het einde van het jaar de publicatie van twee andere ontwerpbesluiten. Deze zijn nauw verbonden aan de natuurvergunning. Als eerste het provinciaal inpassingsplan en daarnaast de omgevingsvergunning. Hierin worden onze grondgebonden activiteiten geregeld. Onder andere het gebruik van het materieel, de APU gebruik en het proefdraaien met jetmotoren wordt hiermee vergund.

Daarnaast bereiden we momenteel de aanvraag van het luchthavenbesluit voor. Hierin worden de luchtgebonden activiteiten in vastgelegd, zoals het aantal vliegbewegingen, de openingstijden, baanlengte, etc. Als onderdeel van dit proces bereiden we een mer-beoordeling voor die samen met de economische onderbouwing als basis dienen voor de aanvraag van het luchthavenbesluit. De eerstvolgende informatiebijeenkomst waarbij de uitgangspunten en eerste onderzoeksresultaten delen, vindt plaats op 17 januari 2024.

Meer informatie en aanmelden publiceren we binnenkort via onze website.