Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

OvV publiceert rapport n.a.v. motorincident boven Meerssen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) publiceerde vandaag het rapport n.a.v. hun onderzoek naar de motorstoring aan de Boeing 474-400 boven Meerssen in 2021.

Het rapport sluit af met drie aanbevelingen:

  1. Aan Longtail Aviation: Zorg voor een volledige en toegankelijke administratie van het (niet) opvolgen van
    service bulletins voor de motoren die voor de vloot van uw verkeersvliegtuigen
    geleased worden.
  2. Aan de United States Federal Aviation Administration: Overweeg opnieuw of Service Bulletin 72-462, gezien het risico voor derden, via een luchtwaardigheidsrichtlijn verplicht moet worden gesteld.
  3. Aan de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Voer voor de woongebieden rondom Maastricht Aachen Airport een beoordeling uit van de risico’s verbonden aan vallende vliegtuigonderdelen, zoals motorbrokstukken, en publiceer de resultaten hiervan. 

Op de website van de OvV lees je het hele rapport incl. de aanbevelingen.

Veiligheid is voor Maastricht Aachen Airport prioriteit nummer 1. Wij steunen daarom de aanbeveling van de OvV aan het Ministerie van IenW om de risico’s in kaart te brengen verbonden aan vallende vliegtuigonderdelen zoals en zullen hier onze volledige medewerking aan verlenen, mocht het Ministerie hiertoe overgaan.