Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

P5 mogelijk nog 2 jaar in gebruik

By 5 november 2020 Omwonenden

Maastricht Aachen Airport heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Beek om het terrein van P5 ook in 2021 en 2022 te gebruiken. Dit terrein aan de oostkant van de luchthaven werd vorig jaar van april tot november gebruikt als parkeerterrein voor passagiers.

Nieuw parkeerterrein
De vergunning van dit tijdelijke parkeerterrein verloopt op 15 november. We dienen nu een aanvraag in om deze vergunning te verlengen met 2 jaar. Hiermee overbruggen we de periode tot (naar verwachting) P7 gereed is. P7 wordt het nieuwe parkeerterrein ten zuiden van de passagiersterminal.

Integraal verkeersplan
We werken momenteel samen met de gemeente Beek aan een integraal verkeersplan voor de Vliegveldweg. Hierbij bekijken we hoe we ontsluiting van het hotel, het voorterrein van de passagiersterminal én P7 optimaal in kunnen richten.