Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Plan vlootvernieuwing

By 7 september 2022Nieuws, Omwonenden

Deze week vinden de eerder aangekondigde gesprekken plaats met omwonenden van Maastricht Aachen Airport. Tijdens deze gesprekken kunnen direct omwonenden van de luchthaven die zich hebben aangemeld meepraten over een plan voor een versnelde uitfasering van de vliegtuigtypes die volgens hen de meeste hinder veroorzaken.

Maandagavond was het eerste gesprek en vanavond vindt het tweede gesprek plaats.

Omwonenden konden niet alleen via de gesprekken hun stem laten horen. Tot 31 augustus bestond de mogelijkheid online een enquête in te vullen over hun hinderbeleving van de verschillende vliegtuigtypes. De resultaten van de enquête en de resultaten van de gesprekken worden samen met de input van de geregistreerde meldingen bij KICL verwerkt in een analyse. Deze analyse gebruiken we om te komen tot het plan voor het versneld uitfaseren van de vliegtuigtypes die de meeste hinder veroorzaken.

Meetgegevens

Sinds enige jaren wordt het vliegtuiggeluid in opdracht van de CRO (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht) gemeten door o.a. Sensornet. Deze meetgegevens leverden al een beeld welke vliegtuigtypes de hoogste geluidspieken veroorzaken. De gevoerde gesprekken en enquête gaan echter over de beleving van de hinder van de verschillende types. Aan de hand van de analyse van de enquête en de gesprekken kunnen we vast stellen of de beleving in dit geval overeen komt met de meetgegevens.

De resultaten van de gesprekken en de enquête én het plan voor de vlootvernieuwing verwachten we half oktober op te nemen in de businesscase die Maastricht Aachen Airport momenteel in opdracht van Provinciale Staten uitwerkt. De deelnemers aan de gesprekken ontvangen persoonlijk een terugkoppeling. De deelnemers aan de anonieme enquête worden via de berichtgeving op de website van Maastricht Aachen Airport geïnformeerd over de resultaten en het voorstel voor het uitfaseringsplan.