Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Proef platformverlichting

By 23 juli 2020Omwonenden

Momenteel voeren we verschillende tests uit om de overlast van de platformverlichting aan de Oostzijde van de luchthaven te verminderen. Omwonenden gaven aan, met name bij bewolkt weer, hinder te ondervinden van de lichtmasten.

Omdat platform Delta (aan de Oostzijde) nu SRA-CP (Security Restricted Area – Critical Part) is, kunnen we wellicht met minder lichtmasten af in de nachtelijke uren, mits er geen toestellen geladen of gelost hoeven te worden. Voorwaarde voor het uitschakelen van 1 of meerdere masten is dat het niet ten koste gaat van de veiligheid. Onze medewerkers moeten zich zichtbaar én met voldoende zicht over het platform en de randwegen kunnen bewegen.

Of het mogelijk is om in bepaalde situaties 1 of meerdere lichtmasten uit te schakelen zal blijken uit deze test. Ook moet dan de komende periode blijken in welke situaties de lichtmasten wel en niet uitgeschakeld kunnen worden.