Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Proef platformverlichting

By 23 juli 2020 Omwonenden

Momenteel voeren we verschillende tests uit om de overlast van de platformverlichting aan de Oostzijde van de luchthaven te verminderen. Omwonenden gaven aan, met name bij bewolkt weer, hinder te ondervinden van de lichtmasten.

Omdat platform Delta (aan de Oostzijde) nu SRA-CP (Security Restricted Area – Critical Part) is, kunnen we wellicht met minder lichtmasten af in de nachtelijke uren, mits er geen toestellen geladen of gelost hoeven te worden. Voorwaarde voor het uitschakelen van 1 of meerdere masten is dat het niet ten koste gaat van de veiligheid. Onze medewerkers moeten zich zichtbaar én met voldoende zicht over het platform en de randwegen kunnen bewegen.

Of het mogelijk is om in bepaalde situaties 1 of meerdere lichtmasten uit te schakelen zal blijken uit deze test. Ook moet dan de komende periode blijken in welke situaties de lichtmasten wel en niet uitgeschakeld kunnen worden.