Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Projectinformatiebrief en planning baanrenovatie

Het projectteam baanrenovatie legt momenteel samen met Dura Vermeer de laatste hand aan de detailplanning van de werkzaamheden voor de baanrenovatie van Maastricht Aachen Airport. Deze detailplanning gebruiken we vervolgens om in een globale planning per week inzichtelijk te maken welke werkzaamheden welke mogelijke hinder opleveren.

Deze globale planning met hinderverwachting delen we via deze website. Ook delen we de globale planning in de projectinformatiebrief die Dura Vermeer uiterlijk 24 maart via deze website deelt én bezorgt bij omwonenden van Maastricht Aachen Airport. Het verspreidingsgebied van deze brief is in overleg met de klankbordgroep baanrenovatie vastgesteld, zie het kaartje bij dit bericht.

Daarnaast lees je in de projectinformatiebrief welke maatregelen Dura Vermeer neemt om de hinder van de werkzaamheden te beperken en waar je tijdens de baanrenovatie terecht kunt voor vragen of opmerkingen.

En natuurlijk lees je op deze website over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het project.

Verspreidingsgebied projectinformatiebrief