Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Provincie kiest vóór MAA

By 3 juni 2022Nieuws

Opluchting en vertrouwen in de toekomst overheersen bij directie en medewerkers van Maastricht Aachen Airport. Een meerderheid in Provinciale Staten van Limburg besloot vandaag voor het behoud van de Limburgse luchthaven.

Hieraan stelt het parlement een aantal voorwaarden. Zo moet het college o.a. aan de slag met een uitgewerkte businesscase met een omgevingsbewuste samenwerkingspartner, een verduurzamingsplan en hinderbeperkende maatregelen.

Jos Roeven, ceo van Maastricht Aachen Airport: ‘We zijn opgelucht dat ook nu weer een meerderheid van het Limburgs parlement de waarde van en kansen voor Maastricht Aachen Airport ziet.

We zijn er nog zeker niet, maar dit is een mooi begin van onze verdere toekomst. Over de luchtvaart in het algemeen en Maastricht Aachen Airport in het bijzonder is en wordt ontzettend veel gezegd, geschreven en onderzocht. Ik ben zeker van een aantal zaken. Allereerst gaan die elektrische vliegtuigen er komen. En zeker die kleinere vliegtuigen gaan sneller dan we denken van grote betekenis zijn voor regionale luchthavens en dus ook voor MAA.

Ook hebben we de afgelopen jaren al laten zien dat een rendabele exploitatie reëel is. Onze resultaten laten een stijgende lijn zien en dat zetten we zo door.

En die resultaten kunnen we gebruiken om te investeren in hinderreductie en verduurzaming. Want ook zeker is dat de luchthaven in 2030 Co2 neutraal is.’

Het besluit van vandaag betekent dat de aanbesteding van de baanrenovatie gegund kan worden en met de voorbereidingen gestart.