Skip to main content

Raad van Commissarissen Maastricht Aachen Airport

By 18 november 2020Nieuws

Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg hebben drie commissarissen benoemd voor Maastricht Aachen Airport. De selectie en voordrachtprocedure is conform de kaders van Sturing in Samenwerking 2.0 en het Beleidskader ‘Selectie en benoemingen door GS in mandaat door de directie van de Provincie Limburg uitgevoerd.

Het opgestelde profiel ging uit van kwaliteiten en competenties die invulling kunnen geven aan de toekomstige strategische oriëntatie van Maastricht Aachen Airport als vitale infrastructuur en de realisering daarvan door het openen van deuren en het verbinden van partijen.

Tevens is bij de benoeming gekeken naar kandidaten die gedegen kennis hebben van een duurzaam gezonde bedrijfsvoering tegen de achtergrond van de huidige nationale en mondiale ontwikkelingen op economisch, pandemisch, maatschappelijk en klimatologisch vlak.
Uit de vier ontvangen reacties zijn na gesprekken de volgende drie personen voorgedragen en benoemd:
– mevrouw Angelique Palmen;
– de heer Jonas van Stekelenburg;
– de heer Frans Weekers.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking met de nieuwe Raad van Commissarissen van MAA BV.