Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Rampbestrijdingsplannen vastgesteld voor Maastricht-Aachen Airport

By 12 december 2022Nieuws

Je moet er niet aan denken, maar dat doen we toch. Want wat als er een incident plaatsvindt op Maastricht Aachen Airport? Dan moeten we goed voorbereid zijn zodat we de negatieve gevolgen beperken. Want de veiligheid van mensen én omgeving is onze eerste en voornaamste prioriteit.
Calamiteitenplan
Maastricht Aachen Airport heeft daarom een calamiteitenplan waarin voor tal van scenario’s staat omschreven wat we dan van iedereen intern verwachten. En wie op welke manier wat afstemt met externe partijen zoals brandweer, ambulance, Marechaussee, politie, etc. Dit calamiteitenplan wordt meerdere keren per jaar bijgewerkt om te voldoen aan de actuele situatie.
Rampenbestrijdingsplan
Dit calamiteitenplan betreft voornamelijk de interne organisatie. De externe hulpdiensten en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben een eigen rampenbestrijdingsplan. Deze twee plannen sluiten naadloos op elkaar aan, zodat we in het geval van een incident weten wie wat wanneer doet en op welke manier. Dit rampenbestrijdingsplan is nu geüpdatet, opnieuw vastgesteld en in werking vanaf vandaag. De wet schrijft voor dat het rampenbestrijdingsplan van Maastricht Aachen Airport (MST) in ieder geval één keer per vier jaar wordt geüpdatet. Als de situatie daarom vraagt, worden de plannen al eerder aangescherpt.