Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Statement ceo Jonas van Stekelenburg 

By 8 maart 2024Nieuws

XR’s protestactie tegen privévluchten zaterdag 9 maart

De exploitatie van Maastricht Aachen Airport (MST) volgt een solide businessplan met daarin een haalbare en doelgerichte inzet voor duurzame bedrijfsvoering. 

Belangrijk onderdeel van dit businessplan zijn strategische investeringen in het elektrificeren van het kleine luchtvaartverkeer voor particuliere en zakelijke passagiers. Juist deze kleine vliegtuigen zijn – volgens luchtvaartdeskundigen – de eerste die elektrische en hybride-elektrische passagiersvluchten mogelijk maken. 

Wij investeren zowel financieel als in kennis, research & development en innovatie in een elektrische grondoperatie en elektrisch vliegen, omdat dit deel uitmaakt van de visie en missie van MAA en dit een van de meest kansrijke routes is waarmee MAA de overstap van fossiele brandstoffen naar elektrische vliegtuigen kan versnellen. 

MAA werkt hiervoor samen met partners, zodat elektrisch vliegen tegen 2035 de grootste bedrijfsactiviteit is.  

MAA wil deze plannen graag met XR te bespreken, omdat het hun zorgen erkent. MAA betreurt het dat de vorige bijeenkomst geen vervolg heeft gekregen en men nu overgaat tot deze demonstratie in plaats van in gesprek te blijven.    

MAA benadrukt dat privévluchten veel meer omvat dan zakenvluchten. Ook voor training en opleiding worden deze vliegtuigen ingezet. Daarnaast gebruiken beschermde personen, de overheid en de medische sector deze vorm van vervoer. Denk bijvoorbeeld aan orgaantransport, medische vluchten of het vervoer van artsen.  

Het bedrijfsplan van MAA, waarin de visie voor een duurzame toekomst wordt geschetst, is gebaseerd op drie belangrijke doelen:  

  1. De jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot van de grondoperatie tot ‘net-zero’ in 2030. MST brengt de uitstoot van de eigen activiteiten terug tot een niveau zo dicht mogelijk bij nul door alle grondapparatuur en transportmiddelen te elektrificeren, gebouwen te isoleren en waar mogelijk te investeren in duurzame oplossingen.  De resterende uitstoot in wordt gecompenseerd door ervoor te zorgen dat elders CO2-uitstoot wordt vermeden.   
  1. De structurele vermindering van geluidsoverlast. MAA vermindert de geluidsoverlast door luidruchtige vliegtuigen te ontmoedigen en te weren, het gebruik van stillere vliegtuigen te stimuleren en de openingstijden aan te passen om de hinder voor de omgeving terug te dringen.  
  1. De bespoediging van de overgang van passagiersvliegtuigen voor de algemene luchtvaart naar elektrische passagiersvliegtuigen. MAA zet zich samen met verschillende partners in, zodat elektrisch vliegen tegen 2035 de grootste bedrijfsactiviteit van MAA is.  

Slotopmerkingen 

MAA verbindt haar regio voor vracht en passagiers met tal van bestemmingen over de hele wereld. 

MAA streeft consequent naar een optimaal evenwicht tussen economische en ecologische belangen, waarbij de veiligheid van haar activiteiten altijd voorop staat. 

MAA doet er alles aan om de veiligheid en continuïteit van haar activiteiten te waarborgen en respecteert het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting.