Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Tijdelijk vrachtverkeer tussen 6 en 7 uur ’s ochtends

By 25 oktober 2019 Omwonenden

Vanaf 4 november vinden er enkele vroege vluchten plaats voor 7 uur ‘s ochtends.
Maastricht Aachen Airport geeft standaard geen toestemming aan vrachtverkeer om te landen of vertrekken tussen 6 en 7 uur in de ochtend. Hierop wordt nu een uitzondering gemaakt.
Door werkzaamheden aan de landingsbaan in Birmingham, krijgt Zimex/BDA nu tijdelijk toestemming voor 07.00 uur te landen. Deze uitzondering geldt (m.u.v. de zondag en maandag) dagelijks van 4 november tot en met 7 december.

De genoemde periode, tijden en dagen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de vluchtschema’s.