Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Tijdelijke verkeerslichten Vliegveldweg

By 6 juli 2023Nieuws, Omwonenden

Op de Vliegveldweg ter hoogte van de (zuidelijke) baankop van Maastricht Aachen Airport zijn tijdelijk verkeerslichten geplaatst. Deze verkeerslichten reguleren het verkeer op het moment dat een groot verkeersvliegtuig op de draaikop draait. Deze tijdelijke maatregel is op verzoek van de luchthaven ingevoerd om mogelijke gevolgen van blast (sterke luchtstromen van de motoren) van vliegtuigen voor weggebruikers uit te sluiten.

Draaikop

Tijdens de renovatie van de start- en landingsbaan is de draaikop vergroot zodat die voldoet aan internationale wet- en regelgeving. Dit betekent dat de afstand tot het fietspad en de Vliegveldweg kleiner is geworden.

Onderzoek

Of en in welke situatie en in welke mate blast merkbaar is op de openbare weg is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Op verzoek van Maastricht Aachen Airport doet een extern bureau hier momenteel onderzoek naar aan de hand van simulaties.

Eerste observaties ter plekke duiden niet op merkbare effecten. Op basis van de resultaten van de onderzoeken treft de luchthaven maatregelen om mogelijke effecten van blast te voorkomen, bijvoorbeeld het plaatsen van blastprotectieschermen of doeken.

De resultaten van het onderzoek verwachten we binnen een maand.