Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Kennisuitwisseling DEAC Teuge

In de toekomst ziet de luchtvaart er heel anders uit dan vandaag. Elektrische vliegtuigen, onbemande drones, waterstof. Allemaal ontwikkelingen waar nu door verschillende partijen aan gewerkt wordt.

Voor Maastricht Aachen Airport bieden deze ontwikkelingen nieuwe kansen. Stillere en schonere vliegtuigen. Regionale verbindingen met internationale hubs. Een netwerk van emissievrije vluchten over kortere afstanden.

Het toekomstbeeld is duidelijk. Maar wat ervoor nodig is en wanneer wij welke aanpassingen moeten doen is afhankelijk van tal van factoren. Bijvoorbeeld hoe gaan we straks die elektrische vliegtuigen opladen? Hoeveel elektriciteit hebben we daarvoor nodig? En hoeveel tijd hebben we voor dat laden per vliegtuig?

Nu moeten we dit vanuit een theoretisch kader benaderen. Daarom volgen we met veel interesse de onderzoeken van DEAC Teuge (Dutch Electric Aviation Centre). Naar de regelgeving, de elektrische vermogens, de laadstrategieën, etc. Zij hebben momenteel een theoretisch plan klaar voor een laadplein voor elektrische vliegtuigen. Dit plan vormt de basis voor een proefopstelling die later gerealiseerd wordt op Teuge Airport.

De resultaten hiervan kunnen wij gebruiken om de juiste keuzes te maken voor onze luchthaven.

Deze uitwisseling van kennis en ervaring helpt ons allemaal de luchtvaart schoner en stiller te maken. En een kijkje bij elkaar in de keuken hoort daar natuurlijk bij. Daarom bezocht een delegatie van DEAC Maastricht Aachen Airport en Vista College vorige week.