Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Update onderzoeken vortex

By 1 februari 2022Omwonenden

Inwoners van Gemeente Beek en Gemeente Meerssen, wonend onder de aanvliegroutes van Maastricht Aachen Airport kunnen te maken krijgen met vortex. Vortex, oftewel zogturbulentie wordt veroorzaakt door vliegtuigen en kan incidenteel leiden tot schade aan daken onder de aanvliegroute.


Het is niet altijd mogelijk de veroorzaker van de schade aan te wijzen omdat niet altijd het exacte tijdstip bekend is dat de schade is ontstaan. Om de bewoners waarbij schade is ontstaan snel te helpen, neemt Maastricht Aachen Airport het herstellen van de schade aan het dak op zich vanuit hun betrokkenheid bij de omgeving.


Maastricht Aachen Airport heeft echter de wens uitgesproken liever te voorkomen dan te herstellen. Daarom heeft de luchthaven verschillende onderzoeken uit laten voeren naar de mogelijkheden het risico op schade als gevolg van vortex te beperken. Inmiddels zijn de onderzoeken afgerond. Momenteel werkt de luchthaven de aanbeveling en een plan van aanpak uit op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken.


Naar verwachting is het voorstel voor dit plan van aanpak 15 februari gereed. Dit plan van aanpak wordt dan, voorzien van de onderzoeksrapporten gedeeld met Provinciale Staten. Ook delen we deze informatie dan via onze website en met andere belanghebbenden zoals Gemeente Beek, Gemeente Meerssen en de CRO