Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Update pilot regeling verankeren dakpannen

By 24 februari 2023Nieuws, Omwonenden

Tot juli 2022 konden de bewoners van 97 geselecteerde woningen in de aanvliegroute van Maastricht Aachen Airport zich aanmelden voor de regeling ‘preventief verankeren dakpannen’. Met deze regeling Hiermee beogen de gemeente Beek, Provincie Limburg en Maastricht Aachen Airport het risico op schade als gevolg van vortex te beperken.

Vorig jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd met de 47 bewoners die zich hebben aangemeld en voerde een dakspecialist een eerste globale bouwkundige opname van 39 daken uit. Met deze schouw en de aanvullende wensen van de bewoners hebben we verschillende marktpartijen benaderd met de vraag of zij interesse en in de gelegenheid zijn om de werkzaamheden in 2023 uit te voeren.

We verwachten begin mei een keuze te maken tussen de verschillende geïnteresseerde markpartijen die vervolgens zelf nog een definitieve schouw uitvoert bij elke individuele deelnemer.

Dan volgt het moment dat de deelnemers definitief hun deelname toezeggen of alsnog afzien van de regeling. Van de 48 initiële aanmeldingen hebben een aantal gedurende het traject aangegeven af te zien van deelname. Redenen variëren van verhuizing, tot de veel gedoe of dat de verankering al is uitgevoerd.  

Het is onze wens voor het einde van het jaar de daken van alle woningen die zich hebben aangemeld gereed te hebben.