Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Webinar vliegtuiggeluid: 9 mei 2023

By 30 maart 2023april 2nd, 2023Bijeenkomsten, Nieuws, Omwonenden

In het rapport ‘Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020’ maakt GGD GHOR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Defensie een analyse van o.a. de landelijke als de lokale situatie rond burgerluchthavens van nationale betekenis. Daarbij brachten zij trends in kaart en is een vergelijking opgenomen met andere geluidbronnen. Daarnaast onderzocht het RIVM de relatie vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) licht samen met o.a. het RIVM en de GGD de onderzoeken toe tijdens een (online) webinar over vliegtuiggeluid.

Tijdens het webinar worden de onderzoeken toegelicht die in opdracht van het ministerie van IenW zijn uitgezet. Ook geeft IenW beleidsmatige toelichting op het WHO-advies. Het webinar is een informatieve bijeenkomst, waardoor er beperkte ruimte is voor de beantwoording van alle gestelde vragen tijdens het webinar zelf. Daarom worden alle (aan de presentaties gerelateerde) vragen achteraf schriftelijk beantwoord en met alle deelnemers gedeeld.

Programma

13.30 uur Inleiding door IenW (Henri van Faassen, Directeur Luchtvaart)

13.40 uur Toelichting ‘Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020’ door GGD GHOR (Anne Meerdink)

14.10 uur Toelichting relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020, door RIVM (Marije Reedijk).

14.40 uur Pauze

15.00 uur Toelichting onderzoek individuele bescherming, door Jan Hooghwerff (M+P) en Kjeld Vinkx (To70)*

15.30 uur Toelichting kabinetsreactie WHO-advies door ministerie van IenW, Maarten van der Niet.

15.50 uur Vervolgtraject door RIVM, Abhishek Sahai

16.00 uur Sluiting

* De aanleiding voor dit onderzoek ligt in de hoofdlijnenbrief Schiphol van 24 juni jl. Daarin kondigt het kabinet aan dat het voornemens is om onderzoek te starten naar de vraag of en hoe de individuele bescherming in het vigerend stelsel met handhavingspunten, in het nieuwe normen- en handhavingsstelsel (NNHS) en in een toekomstig normenstelsel voor de luchthavens Schiphol, RTHA, MAA, GAE en LA voldoende is geborgd, dan wel kan worden geborgd.

Wil je het webinar bijwonen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: regionaleluchthavens@minienw.nl

Bekijk hier de Uitnodiging en de kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid.