Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Werkzaamheden platform Oost

By 26 augustus 2021Nieuws, Omwonenden

Vanavond voeren we de laatste werkzaamheden uit voor de aanleg en in gebruik name van de stroompunten op platform Oost. Deze stroompunten voorzien de elektrische Ground Power Units op platform Oost van stroom.

Deze EGPU’s vervangen de op diesel aangedreven GPU’s die o.a. de instrumenten van vliegtuigen tijdens hun grondtijd van stroom voorzien. Een stap die voorziet in de verduurzaming van de grondgebonden activiteiten van onze luchthaven.

Vanavond werken we deze stroompunten (pits) af. Dit houdt in dat we het beton inzagen en afkitten om vocht in de pits te voorkomen.

Naar verwachting duren de werkzaamheden van 21.00 uur tot 24.00 uur. We verwachten geen geluidshinder te veroorzaken voor de omgeving.