Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Whatsapp service grondgebonden activiteiten

By 5 augustus 2021 Omwonenden

Maastricht Aachen Airport start een proef met het aankondigen van ‘ad hoc’ grondgebonden lawaai via een Whatsapp service. Omwonenden kunnen zich aanmelden voor deze service en ontvangen dan via Whatsapp aankondigingen over grondgebonden geluidshinder zoals langdurig APU gebruik en proefdraaien op vol vermogen.  

In eerste instantie richt de berichtenservice zich op het melden van proefdraaien op vol vermogen en op afwijkend gebruik van de APU. Na 2 maanden vindt een evaluatie plaats en wordt bepaald of de berichtenservice wordt voortgezet en in welke vorm.

Omwonenden die gebruik willen maken van deze berichtenservice doen het volgende:

  • Voeg het nummer 043 358 9 721 toe aan uw contacten
  • Stuur een WhatsAppbericht naar dit nummer met uw naam.

Omwonenden komen niet met andere omwonenden in een groep en ontvangen dus alleen berichten van Maastricht Aachen Airport.