Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

71% van de Limburgers vindt MAA van meerwaarde voor Limburg

By 30 november 2021december 2nd, 2021Nieuws

Uit een onderzoek van Toponderzoek uit Horst blijkt dat een meerderheid van de Limburgers (71%) MAA van grote meerwaarde, meerwaarde of enige meerwaarde vindt voor Limburg.

Toponderzoek onderzocht de mening van meer dan 5.000 Limburgers naar de luchthaven. Nieuwsblad Transport gaf opdracht tot dit onderzoek ter gelegenheid van het Luchtvrachtcongres dat in november in Maastricht plaats vond.

Het onderzoeksbureau maakte bij het onderzoek gebruik van 31 Limburgse burgerpanels. Elke inwoner van Limburg kan zich aanmelden voor het burgerpanel in zijn of haar gemeente. Van de ondervraagde Limburgers gaf daarnaast 69% aan dat Maastricht Aachen Airport moet blijven. 21% ziet liever een toekomst zonder de luchthaven en 10% had hierover geen mening.

Opvallend zijn de minimale verschillen tussen de regio’s Noord- en Zuid-Limburg. Wel zie je aan de hand van de resultaten dat de ervaren hinder binnen de 48 ldencontour groter is dan in de rest van Limburg. 31% van de inwoners van dit gebied ervaren veel overlast ten opzichte van 13% in Zuid-Limburg en 8% in heel Limburg.

Het volledige rapport is hier te downloaden.