Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Advies Dhr. van Geel toekomst MAA

By 27 januari 2021Nieuws, Omwonenden

Het advies van dhr. van Geel is afgerond en aangeboden aan Provinciale Staten. Voor dit advies ging van Geel in gesprek met alle belanghebbenden van MAA. Hoe hij de toekomst van onze luchthaven ziet, is te lezen in een uitgebreid rapport. Dit wordt 5 maart besproken door Provinciale Staten (PS). Een besluit neemt PS in juni. Ook komt dan de baanrenovatie aan de orde.

De provincie ziet de toegevoegde waarde voor de Limburgse economie en de werkgelegenheid van Maastricht Aachen Airport. Een belangrijk deel hiervan komt voort uit de vrachtactiviteiten. In combinatie met de passagiers, zorgt dit al enkele jaren voor een stabiel businessmodel met groeipotentie.

Van Geel adviseert de ongebruikte ruimte van onze huidige vergunning weg te strepen. Hij hanteert 2019 als peiljaar en brengt ten opzichte van dat jaar het aantal ernstig gehinderden verder terug. Van 5600 naar 5250 in 2030.

Dit betekent dat Maastricht Aachen Airport groei moet verdienen. Met een stillere en schonere vloot, met andere openingstijden, etc.
Het verdienen van deze groei, het voorgestelde scenario én de voorgestelde maatregelen om te verduurzamen moeten nu verder doorgerekend worden.

Het rapport biedt duidelijke strategische richtingen voor de toekomst en daarmee rust en continuïteit voor de lange termijn.

Er moeten nog wat stappen gezet, maar de stip aan de horizon is er: Maastricht Aachen Airport als tweede Nederlandse vrachtluchthaven met vakantie en zakelijke vervoer voor zuidoost Nederland waarbij we ons onderscheiden op kwaliteit: niet de grootste, maar wel de beste en de schoonste.

Een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het advies:
Richting 2030:
– Reductie van het aantal ernstig gehinderden van 5.600 (2019) naar 5.250
– Sluitingstijd naar 23.00 uur tot 07.00 uur met ruimere extensiemogelijkheid voor passagiers. Het aantal ernstig slaapverstoorden van 1.700 naar nagenoeg 0
– Herstructurering van directe omgeving met behulp van een omgevingsfonds
– Elektrificeren van grondmaterieel tbv geluidsreductie en uitstoot
– Optimaliseren van routes, baangebruik, wijze van aanvliegen en starten
– Maatregelen mbt de directe inrichting van het landschap en gebouwen
– Verbeterde overlegstructuur met de omgeving
– Een focus op vracht betekent een operationele baanlengte van 2.750 meter
– Er komt een mkba, uitgevoerd volgens de nog op te stellen richtlijnen van het ministerie

Lees hier het volledige rapport, inclusief alle onderliggende onderzoeken: http://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/luchtvaartnota-2020