Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Baanrenovatie: week 3

Week 3 van de baanrenovatie verliep voorspoedig. Na 2 weken van afbreken zijn we nu begonnen met opbouwen. De omvang van dit project wordt goed zichtbaar door de opnames die we deze week maakten vanuit de lucht. 

In het Pinksterweekend voeren we zondag en maandag enkel geluidsarme werkzaamheden uit om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. 

https://youtu.be/qCxgLHupHm8