Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Grootschalige terrorisme-oefening op Maastricht Aachen Airport

By 30 september 2019Nieuws, Omwonenden

Op woensdag 2 en donderdag 3 oktober organiseert Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met Defensie, Koninklijke Marechaussee en Dienst Speciale Interventies een unieke, grootschalige oefening op vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA). Tijdens de oefening beoefenen de verschillende diensten de inzet tijdens een terroristische aanslag op de luchthaven. Hierdoor zullen rond het vliegveld veel hulpverleners en militairen aan het werk zijn. U hoeft zich dus geen zorgen te maken: het betreft slechts een oefening.

De veiligheidsregio is erop gericht om inwoners van Zuid-Limburg, beter te beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises. Dat doet de veiligheidsregio samen met alle gemeenten in Zuid-Limburg, Brandweer, Politie, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg), maar ook met nationale partners als Defensie en Koninklijke Marechaussee. Samen zorgen zij ervoor dat bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk wordt opgetreden.

Gezamenlijke oefening Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Defensie, Koninklijke Marechaussee en Dienst Speciale Interventies
Om ervoor te zorgen dat hulpverleners zo goed mogelijk optreden als dat écht nodig is, organiseert Veiligheidsregio Zuid-Limburg regelmatig oefeningen. Eén van de risico’s waarop we ons voorbereiden is extreem geweld. Vormen van extreem geweld kunnen immers ook in Zuid-Limburg voorkomen. Daarom beoefent de veiligheidsregio dit risico, samen met zijn partners, op 2 en 3 oktober. Op woensdag 2 oktober zal Defensie de luchthaven en diens omgeving bewaken en beveiligen, en op donderdag 3 oktober zullen hulpverleners van de veiligheidsregio en de Dienst Speciale Interventies een rol krijgen.

Locatie: Maastricht Aachen Airport
Vliegveld Maastricht Aachen Airport vormt de locatie voor de oefening. Een vluchthaven vormt voor veiligheidsregio’s altijd een belangrijk risico-object. Daarom is de veiligheidsregio ook wettelijk verplicht om hiervoor elke vier jaar een rampbestrijdingsplan te maken. Hierin staat welke partij welke taken en bevoegdheden heeft bij de bestrijding van een vliegtuigongeval, kaping, infectieziekte of vliegtuigongeval op afstand met een toestel afkomstig van of aanvliegend naar de luchthaven.

Vliegveldweg voor enige tijd afgesloten, geen overlast bezoekers vluchthaven
Door de oefening is het vliegveld tijdens de oefening afgesloten voor verkeer, inwoners en bezoekers. Dat gebeurt door middel van wegversperringen. De Vliegveldweg in Beek zal op donderdag 3 oktober van 07.00 – 12.00 uur afgesloten zijn. Gebruikers van de weg worden door middel van matrixborden geïnformeerd en omgeleid. De oefening zal niet voor overlast zorgen onder passagiers van de luchthaven: drie uur voor de vertrekkende vlucht van 15 uur zal de oefening ten einde zijn.