Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Hinderbeperking door vlootvernieuwing

By 26 juli 2022juli 29th, 2022Nieuws, Omwonenden

Bij Maastricht Aachen Airport spannen we ons in om de hinder voor onze omgeving te beperken. Dit doen we onder andere door de meest lawaaiige vliegtuigen te ontmoedigen met hogere landingstarieven, bepaalde vliegtuigen niet meer toe te laten en vrachtvluchten tussen 6 en 7 indien mogelijk te weren.

Versnelde uitfasering
We zijn nu klaar voor de volgende stap: een plan voor het verder versnellen van de uitfasering van de vliegtuigen die de meeste (geluids)hinder en vervuiling veroorzaken. Hierbij vinden we het belangrijk van de omwonenden te horen welke vliegtuigen dit zijn.

Online vragenlijst
Daarom nodigen we omwonenden die binnen de 56 Lden contour wonen uit voor een online vragenlijst én een ronde tafelgesprek. Dit zijn de omwonenden die het dichtst bij de luchthaven wonen. Deze gesprekken vinden naar verwachting plaats van 5 tot en met 8 september.

Resultaten
Meteen na afloop van de serie ronde tafelgesprekken toetsen we alle opgehaalde informatie onder meer op haalbaarheid en effecten op de geluidsproductie, CO2-uitstoot en hinderbeleving. Hieruit volgt een voorstel om bepaalde vliegtuigen sneller uit te faseren dan op basis van de markt en technologische ontwikkelingen verwacht wordt.

De uitnodiging voor de online vragenlijst en de ronde tafelgesprekken valt binnenkort in de brievenbus.