Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Impressie CROM vergadering 28 september

By 29 september 2023april 4th, 2024Bijeenkomsten, Omwonenden

Tijdens de CRO van donderdag 28-9 kwamen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod.

Meldingen tweede kwartaal 2023

In het tweede kwartaal was Maastricht Aachen Airport 8 weken gesloten i.v.m. de baanrenovatie. De analyse van de meldingen is te lezen op de website van de CRO Maastricht bij punt 7 de eerste bijlage.

Boeing 747-400

Op verzoek van enkele CRO-leden licht Maastricht Aachen Airport toe dat vorig jaar diverse hinderbeperkende maatrelen zijn aangekondigd, waaronder het uitfaseren van de 747-200 en later ook de 747-400. Dit pakket van hinderbeperkende maatregelen is zorgvuldig samengesteld en diende als randvoorwaarde voor de businesscase. Het per direct uitfaseren van de Boeing 747-400 behoort niet tot die maatregelen. De vergelijking met de ontmoedigingsmaatregelen van andere luchthavens moet volgens Maastricht Aachen Airport gezien worden in de context van het hele maatregelenpakket om de hinder te beperken. Zo gaat MAA straks een uur later open, waar de openingstijden op andere luchthavens gelijk blijven of verruimd worden.

Extensies april t/m augustus 2023

In het tweede kwartaal en de maanden juli en augustus heeft de luchthaven 7 extensies verleend en 3 aanvragen afgewezen. Voor meer informatie over extensies: Extensies – Maastricht Aachen Airport

Omgevingsfonds (door Dhr. Hub Meijers, kwartiermaker)

Voor 1 januari wil de stichting een Raad van Toezicht samenstellen. De leden worden gekozen door een selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden van de luchthaven. De Raad van Toezicht werft vervolgens een directeur / bestuurder voor de stichting. Die gaat aan de slag met het programma gebaseerd op:

  • Leefbaarheid
  • Woningaankoop
  • Isolatiemaatregelen
  • Vortexschade
  • Regelingen m.b.t. onderzoek
  • Communicatie

Omwonenden worden momenteel in 1 op 1 gesprekken betrokken en later ook via omwonendenbijeenkomsten.

Traject Luchthavenbesluit

De geplande informatiebijeenkomst voor de m.e.r.-beoordelingsnotitie is uitgesteld omdat de gegevens en onderzoeksresultaten nog niet beschikbaar zijn. Maastricht Aachen Airport komt komende week met een nieuwe datum voor de bijeenkomst.

Nieuwe organisatiestructuur MAA

Aanpak vortexschade

Dit jaar ontving Maastricht Aachen Airport tot nu toe 5 meldingen van vortexschade. Lees hier meer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de regeling preventief verankeren.

Over de CRO

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (CRO of CROM) is een overlegorgaan van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen. De CROM overlegt onder andere over geluidhinder en externe veiligheid. Het doel is om de belangen van alle deelnemers te behartigen. Dit betekent dat de CROM het gebruik van de luchthaven wil optimaliseren en hinder wil beperken. De CROM wordt gevormd door vertegenwoordigers uit diverse geledingen met uiteenlopende belangen en achtergronden:

Bewonersvertegenwoordigers uit de betrokken gemeenten (Beek, Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten)
Luchtvaartpartijen: Maastricht Aachen Airport, Luchtverkeersleiding Nederland, General Aviation, Bedrijven MAA, Corendon
Provinciale en lokale bestuurders uit de provincie Limburg: Provincie Limburg, Gemeente Beek, Gemeente Meerssen en gemeente Maastricht
Natuur en Milieufederatie Limburg

Meer informatie over CRO: Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (cromaastricht.nl)

Note: bovenstaand bericht is een selectieve en zeer beknopte weergave van de vergadering van 28 september. Dit bericht komt tegemoet aan het verzoek van omwonenden voor het beter ontsluiten van de kennis en informatie met betrekking tot Maastricht Aachen Airport.  Op de website van CROM publiceert de CROM een meer volledige weergave van de CROM vergaderingen.