Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Informatiebijeenkomst eerste onderzoeksresultaten m.e.r.-beoordeling uitgesteld

By 14 september 2023Bijeenkomsten, Omwonenden

De informatiebijeenkomst van 27 september over de m.e.r.-beoordeling wordt uitgesteld. Tijdens deze derde informatiebijeenkomst willen we de uitgangspunten van de onderzoeken en de eerste onderzoeksresultaten delen. Om de nauwkeurigheid en juistheid van de onderzoeksresultaten te kunnen borgen hebben we meer tijd nodig. Dit heeft o.a. te maken met de (landelijke) overgang naar een nieuwe rekenmethode voor ernstig gehinderden.

We verwachten dat we in de week van 25 september een nieuwe datum voor de informatiebijeenkomst kunnen delen.  

Voor de m.e.r.-beoordelingsnotitie en de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit hebben we te maken met een ambitieuze planning. Het nieuwe luchthavenbesluit dient 1 januari 2025 van kracht te zijn. We zijn in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om deze ingangsdatum te kunnen borgen.

m.e.r.-beoordeling

Voor de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit verwachten we geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu(milieueffecten) ten opzichte van de huidige vergunning. Met de m.e.r.-beoordeling maken we de effecten van de aan te vragen luchtgebonden activiteiten op het milieu op een objectieve manier inzichtelijk. Voor deze m.e.r.-beoordeling voeren we verschillende onderzoeken uit. Welke onderzoeken dit zijn en welke modellen we gebruiken hebben we samen met verschillende deskundigen toegelicht tijdens de informatieavond 6 juli.

De m.e.r.-beoordeling die we momenteel voorbereiden, kent een aantal additionele zaken ten opzichte van de vereiste m.e.r.-beoordeling. Dit zijn onder meer:

  • Een beperkte variantenbeoordeling
  • Uitgebreide communicatie met de omgeving (omwonenden en gemeentes) met als doel de omgeving vroegtijdig en periodiek te informeren over de aanpak en de resultaten van de onderzoeken.
  • Het ter toetsing voorleggen van de m.e.r.-beoordelingsrapportage aan de commissie voor de m.e.r.
  • Het detailniveau van de milieuonderzoeken is gelijk aan het niveau van een volledige m.e.r.

Voor vragen over dit bericht, mail naar communications@maa.nl