Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Informatiebijeenkomst m.e.r-beoordeling 27 mei

By 23 mei 2024Omwonenden

Aanmelden mogelijk tot en met vandaag 23 mei

We staan tijdens de bijeenkomst op 27 mei uitgebreid stil bij het toekomstscenario van Maastricht Aachen Airport. Dit toekomstscenario omschrijft hoe Maastricht Aachen Airport zich tot de periode 2030 ontwikkelt met betrekking tot het aantal vliegbewegingen, het type vliegtuigen, de tijdstippen waarop gevlogen wordt en de ontwikkeling van eAviation.

Op basis van dit het toekomstscenario bepalen we de milieu-effecten in de mer-beoordeling en vragen we later een Luchthavenbesluit aan.  We lichten toe hoe Maastricht Aachen Airport zich in de periode tot 2030 ontwikkelt.

Voor het vaststellen van dit toekomstsscenario gaan we onder andere uit van het businessplan en de richtlijn voor de afname van het aantal ‘ernstig gehinderden’, zoals door Provinciale Staten vastgesteld.

Ook delen de onderzoekers de resultaten van de onderzoeken die ze op 27 mei gereed hebben.

Meer informatie en aanmelden: Informatiebijeenkomst m.e.r. 27 mei – Maastricht Aachen Airport