Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

ISAGO certificering Maastricht Aachen Airport verlengd

By 24 september 2021 Nieuws

IATA heeft de ISAGO certificering van Maastricht Aachen Airport wederom verlengd voor 2 jaar. Dit betekent dat onze luchthaven voldoet aan de hoge eisen die IATA stelt op het gebied van safety bij de afhandeling van vliegtuigen.

De ISAGO certificering voorziet in een kwaliteitskeurmerk voor veiligheid dat veel verder gaat dan bijvoorbeeld ISO 9001. De certificering omvat alle cargo- en passagiersdiensten die we op Maastricht Aachen Airport voor onze rekening nemen. 

ISAGO hanteert hiervoor een uitgebreid pakket eisen en voorwaarden, gericht op het verhogen van de operationele veiligheid, het beperken van schade en het voorkomen van persoonlijk letsels.

Voor de certificering ondergaat Maastricht Aachen Airport elke 2 jaar een uitgebreide audit. Tijdens deze audit moet de luchthaven aantonen dat de maatregelen ten behoeve van de veiligheid gedocumenteerd en volledig geïmplementeerd zijn.

Ook deze audit is succesvol afgerond wat betekent dat onze processen, procedures en medewerkers ook nu weer voldoen aan de hoge internationale standaard voor de afhandeling van vliegtuigen.