Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

ISAGO certificering Maastricht Aachen Airport verlengd

By 24 september 2021Nieuws

IATA heeft de ISAGO certificering van Maastricht Aachen Airport wederom verlengd voor 2 jaar. Dit betekent dat onze luchthaven voldoet aan de hoge eisen die IATA stelt op het gebied van safety bij de afhandeling van vliegtuigen.

De ISAGO certificering voorziet in een kwaliteitskeurmerk voor veiligheid dat veel verder gaat dan bijvoorbeeld ISO 9001. De certificering omvat alle cargo- en passagiersdiensten die we op Maastricht Aachen Airport voor onze rekening nemen. 

ISAGO hanteert hiervoor een uitgebreid pakket eisen en voorwaarden, gericht op het verhogen van de operationele veiligheid, het beperken van schade en het voorkomen van persoonlijk letsels.

Voor de certificering ondergaat Maastricht Aachen Airport elke 2 jaar een uitgebreide audit. Tijdens deze audit moet de luchthaven aantonen dat de maatregelen ten behoeve van de veiligheid gedocumenteerd en volledig geïmplementeerd zijn.

Ook deze audit is succesvol afgerond wat betekent dat onze processen, procedures en medewerkers ook nu weer voldoen aan de hoge internationale standaard voor de afhandeling van vliegtuigen.