Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Klankbordgroep

By 20 december 2022februari 3rd, 2023Baanrenovatie

Wij verwachten in mei 2023 te starten met de werkzaamheden voor de baanrenovatie. Dit betekent dat we van 8 mei tot en met 30 juni gesloten zijn voor vliegverkeer én dat gedurende die periode Dura Vermeer bouwwerkzaamheden uitvoert op ons terrein. Dit kan hinder opleveren voor direct omwonenden van Maastricht Aachen Airport. Denk bijvoorbeeld aan bouwverkeer, geluidshinder of stof. We willen deze hinder tot een minimum beperken en omwonenden op een juiste wijze informeren. En daarvoor vragen we de hulp van omwonenden.

Klankbordgroep

Samen met enkele omwonenden komen we voorafgaand aan de baanrenovatie een aantal keer samen met de omgevingsmanager, de aannemer én de luchthaven. We noemen dit een klankbordgroep. Deze groep komt naar verwachting een aantal keren bij elkaar om te overleggen over bijvoorbeeld de communicatie, de projectuitvoering en hinderbeperkende maatregelen.

Doel

Het doel van de klankbordgroep is tijdens de eerste bijeenkomst gezamenlijk bepaald. De klankbordgroep overlegt en wisselt ideeën uit om omwonenden vroegtijdig te informeren over de werkzaamheden, zodat omwonenden vroegtijdig kunnen reageren en we in de gelegenheid zijn nog eventueel bij te sturen. Van de aanwezigen wordt een kritische en constructieve houding verwacht en dat bijdragen betrekking hebben op het project baanrenovatie.

Bijeenkomsten

Hoeveel bijeenkomsten plaatsvinden is nog niet bepaald. De 1e bijeenkomst vindt plaats op 19 december. De 2e bijeenkomst staat gepland voor 30 januari. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur.

Deelnemers

De deelnemende omwonenden zijn o.a. aangedragen door OmwonendenMAA en door de luchthaven.

Ook meepraten?

In de toekomst organiseert de luchthaven ook meedenkbijeenkomsten over andere onderwerpen. Zoals over de communicatie en informatievoorziening van Maastricht Aachen Airport. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Lees er hier meer over: In gesprek met MAA – Maastricht Aachen Airport.