Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

2e bijeenkomst Klankbordgroep baanrenovatie

By 3 februari 2023maart 1st, 2023Baanrenovatie nieuws

Samen met enkele omwonenden komen we voorafgaand aan de baanrenovatie een aantal keer samen met de omgevingsmanager, de aannemer én de luchthaven. We noemen dit een klankbordgroep. Deze groep komt naar verwachting een aantal keren bij elkaar om te overleggen over bijvoorbeeld de communicatie, de projectuitvoering en hinderbeperkende maatregelen.

De 1e bijeenkomst vond 19 december plaats.

Tijdens de 2e bijeenkomst kreeg de klankbordgroep o.a. een update over de voorbereidingen en maakten ze kennis met de bouwapp. Gezamenlijk werd het verspreidingsgebied voor de projectinformatiebrief vastgesteld en de inhoud besproken van de informatiemarkt.

Onder voorbehoud is een nieuwe datum gepland voor een volgende klankbordgroep. Deze gaat (in samenspraak met de aanwezigen) alleen door indien de ontwikkelingen hiertoe aanleiding vormen.

Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Ook meepraten?

In de toekomst organiseert de luchthaven ook meedenkbijeenkomsten over andere onderwerpen. Zoals over de communicatie en informatievoorziening van Maastricht Aachen Airport. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Lees er hier meer over: In gesprek met MAA – Maastricht Aachen Airport.