Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Luchtvrachttaks

By 10 maart 2020Nieuws

Deze week besluit de Tweede Kamer over het invoeren van de Luchtvrachttaks. Wij zijn niet tegen het invoeren van een vliegtaks. We zijn wel tegen het voorstel dat er nu ligt:

 • Passagiers betalen € 7,- per persoon belasting
 • Dit geldt niet voor passagiers die bijvoorbeeld een tussenlanding maken in Nederland en hier overstappen. Terwijl dit de grootste groep passagiers is
 • Vrachtvluchten betalen een vast bedrag per ‘maximum take off weight’. Het maximale gewicht dat een toestel mag zijn inclusief het toestel zelf, de lading en kerosine. Of een toestel leeg is of vol met vracht maakt niet uit. Ze betalen altijd ‘het volle pond’.
 • Vracht die in de ‘belly’ van passagierstoestellen wordt vervoerd wordt niet belast met vrachttaks. Deze taks geldt enkel voor vracht in 100% vrachttoestellen.

Waarom zijn wij tegen dit voorstel?

 • Onze luchthaven wordt door de invoering van deze taks onevenredig hard getroffen: 3.8% van de vliegbewegingen op Schiphol zijn ‘full freighters’ tegen ongeveer de helft van de vliegbewegingen op Maastricht Aachen Airport. 65% van onze omzet komt voort uit de vrachtactiviteiten.
 • Een pakketje wordt wel belast op een vrachtvliegtuig en niet in de belly van een passagiersvliegtuig hiermee ontstaat oneerlijke concurrentie voor vrachtmaatschappijen
 • Vrachtvliegtuigen worden belast ongeacht hoeveelheid vracht aan boord zit, ze betalen zelfs het volledige bedrag als men leeg vertrekt
 • Vrachtvluchten en passagiers met Nederland als vertrekpunt of bestemming worden belast terwijl de overstappende passagiers (grootste groep) buiten schot blijven
 • Met € 7,- per passagiers betaalt de vervuiler, bij de vrachtheffing betaalt de maatschappij en blijft de vervuiler (verlader) buiten schot
 • De invoering van deze heffing gaat banen kosten. De vrachtafhandeling op onze luchthaven is goed voor circa 3000 banen (direct en indirect)
 • De luchtvracht wordt momenteel al geraakt door het Coronavirus. Het nu invoeren van deze heffing is op zijn zachts gezegd zeer slecht getimed.
 • De luchtvaartnota wordt door diverse oorzaken aanzienlijk vertraagd. Waarom dan nu wel deze ondoordachte maatregelen nemen?
 • Omringende landen kennen geen vrachttaks. De vrachtvluchten wijken dan waarschijnlijk uit naar andere luchthavens over de grens. De impact op het milieu is hierdoor nihil.

Wij zijn 100% voor invoeren van vliegtaks op Europees niveau. Ter verduidelijking: Over gevlogen vracht worden accijnzen betaald (import en export). Er is geen vliegbelasting en geen brandstofaccijns. Invoering van een vliegtaks is prima, maar dan op Europees niveau.

In het kort: