Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport behaalt internationale erkenning voor Co2-emissiereductie

By 7 maart 2024maart 29th, 2024Duurzaamheid, Nieuws

Maastricht heeft Airport Carbon Accreditation Level 3 toegekend gekregen na verdere successen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot

Maastricht Aachen Airport heeft de Airport Carbon Accreditation Level 3 (ACA L3) gekregen, wat betekent dat de luchthaven nu is aangewezen als een Upgrade naar Level 3 – Optimization, als erkenning voor de CO2-reductie activiteiten.

Dankzij de accreditatie behoort de luchthaven tot de top 10% van wereldwijd geaccrediteerde vrachtluchthavens die minimaal een niveau 3 accreditatie hebben behaald. Het kostte de luchthaven slechts iets meer dan een jaar om van niveau 2 naar niveau 3 te gaan.

“De verbeterde accreditatie is een geweldige prestatie en erkenning van de ernst en toewijding waarmee het team van MAA onze duurzaamheidsstrategie uitvoert”, aldus Jonas van Stekelenburg, Chief Executive Officer (CEO), MAA.

“We zijn bijzonder trots omdat we tot de top 10% van de wereldwijd geaccrediteerde vrachtluchthavens behoren, ondanks de interne vrachtafhandeling van MAA, die impact heeft op de emissieberekeningen. Andere luchthaven besteden dit proces uit waardoor dit buiten de eigen emissies valt.

“Hoewel dit een opwindende ontwikkeling is, kijken we ernaar uit om het bereiken van onze net zero doelstellingen de komende jaren voort te zetten.”

De ACA werd in 2009 gelanceerd door de Airports Council International EUROPE (ACI EUROPE) als onderdeel van haar inzet om de CO2-uitstoot van de luchtvaart te verminderen met als uiteindelijk doel luchthavens CO2-neutraal te maken.

Het programma vereist het monitoren van de CO2-voetafdruk van een luchthaven en de implementatie van acties om de voetafdruk door de jaren heen te verkleinen.

De ACA van een luchthaven wordt geüpgraded wanneer deze methoden aantonen dat de emissies, gemeten over een periode van drie jaar, op consistente wijze worden verminderd.

Sinds 2009 zijn 551 luchthavens erkend en hebben zij een van de accreditatieniveaus behaald. Deze variëren van Niveau 1 – Mapping tot Niveau 5, waaruit blijkt dat een luchthaven haar netto zero doelstelling handhaaft.