Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport in 2023 binnen grenswaarden geluidsbelasting

By 1 maart 2024Nieuws, Omwonenden

Na afloop van ieder jaar publiceert ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) de Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Hierin rapporteert ILT haar bevindingen met betrekking tot het volgen van de regels en de grenswaarden zoals vastgelegd in de omzettingsregeling. Deze rapportage beslaat de periode 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023.

Belangrijkste resultaten en acties:

  1. De grenswaarden voor de geluidsbelasting in de handhavingspunten zijn niet overschreden.
  2. MAA was gesloten van 8 mei tot en met 30 juni vanwege de renovatie van de startbaan. Dit is één van de verklaringen voor het afwijkende aantal vliegtuigbewegingen in dit gebruiksjaar.
  3. Dit jaar heeft ruim de helft minder vrachtvliegtuigen de luchthaven aangedaan dan in het vorige gebruikersjaar. Dit is niet alleen vanwege de sluiting van de luchthaven, maar ook vanwege een terugloop van het vrachtverkeer.
  4. Op de luchthaven waren in totaal 8 vliegbewegingen na 23:00 uur. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze vluchten vielen onder de uitzonderingscategorieën van de Omzettingsregeling. Hierdoor was er voor de ILT geen aanleiding om handhavend op te treden.
  5. De ILT heeft in dit gebruiksjaar geen toezicht op circuitvluchten uitgevoerd. Reden hiervoor is dat de ILT al een aantal jaren geen onrechtmatigheden aantreft bij het toezicht op circuitvluchten en dat er geen klachten over zijn. Hierdoor is de prioriteit voor dit toezicht laag.
  6. De ILT onderzocht 13 vluchten die van de vertrekroutes afweken. 10 vluchten weken slechts marginaal af van de vertrekroute, of ze weken af door aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding. Tegen 3 vluchten heeft de ILT handhavend opgetreden.

De volledige handhavingsrapportage leest u op de website van ILenT.