Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport neemt deel aan Airport Carbon Accreditation programma

By 1 december 2022Nieuws

Maastricht Aachen Airport heeft de accreditatie behaald voor level 2 ‘Reduction’ van het Airport Carbon Accreditation programma (ACA) van Airport Council International (ACI). ACA is het onafhankelijke certificeringsprogramma voor luchthavens dat laat zien waar een luchthaven staat in het reduceren van emissies.

v.l.n.r. Bastiaan de Bruijne (ACI), Yannick van der Ben, Roel Ubaghs (beide MAA)

Maastricht Aachen Airport zet zich actief in om haar CO2-uitstoot te verlagen. In de afgelopen jaren verving de luchthaven verlichting door ledverlichting, startte men met de opwek van groene energie en elektrificeerden ze een deel van het materieel zoals de stroomaggregaten (ground power units), een bagageband en trekkers voor bagagekarren. 

Roel Ubaghs, manager Sustainability & Innovation: ‘Deze accreditatie is een mooie erkenning voor de eerste stappen die we als luchthaven hebben gezet. Maar we zijn er nog niet. Zo gaan we de komende jaren meer voertuigen en apparaten elektrificeren, stappen we volledig over op groene energiebronnen en gaan we het verbruik van aardgas tot een minimum terugdringen. Het doel is onze uitstoot tot het absolute minimum te beperken. De resterende uitstoot compenseren we waardoor het resultaat onder de streep nul is (net zero). Daarvoor hebben we als luchthaven een policy opgesteld voorzien van een plan hoe we die ‘net-zero’ grondoperatie ook daadwerkelijk gaan realiseren.’

Bastiaan de Bruijne, ACI EUROPE General Counsel: Mijn complimenten voor Maastricht Aachen Airport voor hun dubbele prestatie: deelname aan het Airport Carbon Accreditation-programma en meteen geaccrediteerd worden op het tweede niveau. Het niveau ‘Reductie’ heeft alles te maken met het op gang brengen van reële emissiereducties vanuit de directe controle van de luchthaven en getuigt van een doordachte carbon managementstrategie van de luchthaven. Ik kijk ernaar uit om getuige te zijn van de reis van Maastricht Aachen Airport om haar activiteiten emissievrij te maken als onderdeel van dit programma.”

Airport Carbon Accreditation programma

Het Airport Carbon Accreditation programma (ACA) beoordeelt en erkent onafhankelijk de inspanningen van luchthavens om hun CO2-uitstoot te reduceren aan de hand van zes levels: Mapping (1), Reduction (2), Optimization (3), Neutrality (3+), Transformation (4) en Transition (4+). Deze niveaus laten zien in hoever een luchthavens zijn, op weg naar een emissievrije operatie. Airport Carbon Accreditation is het enige luchthaven-specifieke CO2-certificeringsprogramma wereldwijd en is gebaseerd op internationaal erkende methodologieën.