Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Maastricht Aachen Airport ook in 2019 binnen grenswaarden geluidsbelasting

By 20 juni 2020 Nieuws, Omwonenden

Na afloop van elk gebruiksjaar publiceert ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) de ‘Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport’. Hierin rapporteert ILT haar bevindingen met betrekking tot het volgen van de regels en de grenswaarden zoals vastgelegd in de Omzettingsregeling.

Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft in 2019 de grenswaarden voor de geluidsbelasting niet overschreden. Op de luchthaven waren in totaal 40 vliegtuigbewegingen na 23.00 uur. Vier hiervan waren ambulancevluchten. Die zijn ook na openingstijd toegestaan. Ook voor de overige 36 vluchten golden uitzonderingsbepalingen. Bij controle hiervan constateerde de inspectie geen onrechtmatigheden. De inspectie constateerde met betrekking tot het correct volgen van de vertrekprocedures geen onrechtmatigheden. De situatie die in 2019 ontstond door een bezwaarprocedure over de juiste startbaanlengte en startpositie heeft niet geleid tot corrigerende maatregelen. De startbaanlengte en de startpositie voldoen sinds februari 2020 aan de gestelde eisen.