Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport vanavond vanaf 19.00 uur gesloten

Vanwege werkzaamheden aan de luchtverkeerstoren is Maastricht Aachen Airport gesloten voor vliegverkeer van zondag 19.00 uur tot maandag 09.00 uur. Tijdens eerdere werkzaamheden is asbest aangetroffen. Hoewel medewerkers niet in contact zijn gekomen met asbestvezels, laat LVNL het asbest zo snel mogelijk verwijderen.

Daarom saneert een gespecialiseerd bedrijf van zondag op maandag de ruimten waar asbest is aangetroffen.

Het veilig en binnen de wettelijke kaders uitvoeren van de sanering neemt 12 tot 14 uur in beslag. De werkzaamheden worden grotendeels in de nacht uitgevoerd om de gevolgen voor het vliegverkeer tot een minimum te beperken.