Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Minister van Nieuwenhuizen op bezoek

By 11 juli 2019Nieuws, Omwonenden

Woensdag 10 juli bracht Minister van Nieuwenhuizen onze luchthaven een bezoek. Omstreeks 10 uur ‘sochtends arriveerde de minister op de luchthaven. Ze werd ontvangen door o.a. Jos Roeven en Ismail Durmaz (Maastricht Aachen Airport), gedeputeerde Ger Koopmans en Guido Derks (provincie Limburg) en Gé Waeijen (MAAB&I). Tijdens een rondleiding over het terrein kon van Nieuwenhuizen met eigen ogen de situatie op de Limburgse luchthaven bekijken en bracht ze een bezoek aan Samco.

Maatregelen
Er werd onder andere stil gestaan bij de verschillende hinderbeperkende maatregelen die de luchthaven heeft genomen. Zo is sinds dit jaar de Antonov niet meer welkom en worden de meest lawaaiige en milieubelastende toestellen ontmoedigd door verhoogde landingstarieven. Maar ook hebben gesprekken met Corendon geleid tot aanpassingen in de vluchtschema’s waardoor het aantal extensies ten opzichte van dezelfde periodes vorig jaar zijn afgenomen.

Ook rijden bijna alle grondvoertuigen op de luchthaven al sinds vorig jaar op een schonere brandstof gemaakt van aardgas en worden de mogelijkheden onderzocht om de toestellen te slepen in plaats van te laten taxiën. Op deze manier probeert de luchthaven omwonenden tegemoet te komen door de overlast én de impact op het klimaat te verminderen.

Omwonenden
Maar niet alleen tijdens de rondleiding was er aandacht voor de omwonenden van de luchthaven. Na afloop schoof de minister aan tafel met omwonenden en belanghebbenden van de luchthaven die hun persoonlijke ervaringen, visie en standpunten deelden.

Toekomstvisie
De minister, luchthaven én de provincie wacht nu een belangrijke taak. Allereerst de luchtvaartnota 2020-2050 en het luchthavenbesluit voor Maastricht Aachen Airport. Jos Roeven, directeur van de luchthaven gaf de minister zijn toekomstvisie voor MAA mee: een gelijk speelveld om verder te ontwikkelen als een kwalitatieve luchthaven met duidelijke waarde voor de regio: voor inwoners én bedrijven. In dit licht werd uitgebreid stil gestaan bij de pharma certificering die de luchthaven vorig jaar behaalde en de ontwikkelingen op het gebied van maintenance, repair and overhaul (MRO.