Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Nachtopening MAA

By 15 juli 2021 Nieuws, Omwonenden

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de crisisorganisatie politie heeft Maastricht Aachen Airport verzocht vannacht open te blijven voor heliverkeer ten behoeve van de hoog water crisis die Limburg momenteel treft. Politie, Defensie en andere hulpverleningsdiensten hebben zo de mogelijkheid om tijdig hulp te kunnen bieden en situaties vanuit de lucht met helikopters te kunnen monitoren.