Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Nieuwe verlichting vermindert lichthinder

By 30 november 2021Nieuws, Omwonenden

Om de lichthinder voor de omgeving te beperken zijn de lichtmasten op platform Delta uitgerust met extra, minder sterke verlichting. Deze additionele LED verlichting hangt lager dan de originele verlichting. Hierdoor schijnt deze minder ver, waardoor omwonenden minder hinder ervaren.

Platform Delta wordt continue verlicht ten behoeve van de veiligheid op de luchthaven. Tijdens werkzaamheden op het platform is meer verlichting nodig dan voor enkel het beveiligen van het platform. Daarom zijn de lichtmasten nu voorzien van minder sterke verlichting voor situaties waarin dit voldoende is. Zoals het ‘s nachts monitoren van het platform.

Inmiddels is ook alle overige platformverlichting vervangen door energiezuinige LED verlichting.