Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Onderzoek dakpanincidenten

By 4 maart 2021 Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport treft momenteel voorbereidingen om de incidenten waarbij schade ontstaat aan daken als gevolg van zogturbulentie opnieuw te onderzoeken. Uit eerder onderzoek door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in 2018, bleek dat het verminderen van de kans op woningschade in de aanvliegroute van Maastricht Aachen Airport door zogturbulentie niet of nauwelijks mogelijk is met realistische en uitvoerbare maatregelen.

Directeur van de luchthaven Jos Roeven: ‘Inmiddels zijn we ruim 2 jaar en een aantal incidenten verder. We willen graag onderzoeken of de meldingen die we na 2018 ontvingen of nieuwe inzichten in de branche, mogelijkheden bevatten die het risico nu wel kunnen verminderen.’

Maastricht Aachen Airport onderzoekt allereerst de geografische ligging van de woningen waar vortexschade is opgetreden. Wellicht dat hieruit meer inzicht ontstaat in gebieden met een verhoogd risico. Daarnaast wordt de aard van de meldingen onderzocht: bij welke meldingen zijn pannen naar beneden gekomen en bij welke meldingen zijn pannen op het dak verschoven. Welk type toestel was hierbij betrokken, de windrichting, etc.

Jos Roeven: ‘Het aantal meldingen dat bij ons binnen komt neemt toe. Waren het in 2018 11 meldingen, in 2019 10, afgelopen jaar ontvingen we 15 meldingen. Ook dit jaar hebben we twee meldingen ontvangen, beide uit Meerssen en beide in de afgelopen week. De meldingen variëren van verschoven dakpannen tot dakpannen die naar beneden zijn gekomen. We vinden het belangrijk om dit verder te onderzoeken en nogmaals te bekijken of er mogelijkheden zijn dit terug te dringen.’

NLR onderzocht in 2018 een aantal maatregelen, waarvan er geen tot significante verbetering zou leiden volgens het instituut. Onderzocht werden onder meer een route aanpassing, steiler naderen, het baangebruik aanpassen en het verminderen van de zogturbulentie. Het volledige onderzoek van NLR vind je hier.