Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Onderzoek losraken dakpannen

By 14 mei 2018 oktober 18th, 2018 Nieuws, Omwonenden

Vliegtuig had gebruikelijke hoogte
Het hoogteprofiel van de landende Emirates-vlucht van 9 mei is door de luchthaven onderzocht. Dit gebeurde nadat een windvlaag, enkele dakpannen van een huis in Meerssen blies. Deze windvlaag volgde nadat het landend vliegtuig van Emirates overvloog.
Hoogteprofiel
Het onderzoek bestond uit twee analyses: een vergelijking met een vluchtprofiel op basis van een ILS-nadering (een precisielanding op basis van een radionavigatiesysteem dat automatische landingen mogelijk maakt) en een vergelijking met eenzelfde toestel eerder die dag.
Deze vergelijkingen laten geen abnormale afwijkingen zien. Dit betekent dat het toestel niet bijzonder veel lager heeft gevlogen dan bij een automatische landing of hetzelfde toestel eerder die dag. Boven Meerssen vloog het toestel ongeveer 7 meter lager dan hetzelfde toestel ’s ochtends.
Weersinvloed
Wat wel opvalt is dat 9 mei de luchtdruk (QNH) in de ochtend 1012 hPA (hectopascal) is en in de avond 1007 hPA. Dat duidt erop dat er een lagedrukgebied op komst is waardoor er veel turbulentie kan ontstaan in combinatie met de hoge temperatuur van die dag. Deze turbulentie komt dan bovenop de zogturbulentie die door een vliegtuig zelf veroorzaakt wordt.
Voorkomen
De bemanning van landende vliegtuigen zijn op de hoogte van de actuele weersomstandigheden op de plaats van bestemming. Turbulentie veroorzaakt door een lagedrukgebied in combinatie met hoge temperaturen, is echter niet waar te nemen en dus ook niet op in te spelen.