Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Onderzoek losraken dakpannen

By 14 mei 2018oktober 18th, 2018Nieuws, Omwonenden

Vliegtuig had gebruikelijke hoogte
Het hoogteprofiel van de landende Emirates-vlucht van 9 mei is door de luchthaven onderzocht. Dit gebeurde nadat een windvlaag, enkele dakpannen van een huis in Meerssen blies. Deze windvlaag volgde nadat het landend vliegtuig van Emirates overvloog.
Hoogteprofiel
Het onderzoek bestond uit twee analyses: een vergelijking met een vluchtprofiel op basis van een ILS-nadering (een precisielanding op basis van een radionavigatiesysteem dat automatische landingen mogelijk maakt) en een vergelijking met eenzelfde toestel eerder die dag.
Deze vergelijkingen laten geen abnormale afwijkingen zien. Dit betekent dat het toestel niet bijzonder veel lager heeft gevlogen dan bij een automatische landing of hetzelfde toestel eerder die dag. Boven Meerssen vloog het toestel ongeveer 7 meter lager dan hetzelfde toestel ’s ochtends.
Weersinvloed
Wat wel opvalt is dat 9 mei de luchtdruk (QNH) in de ochtend 1012 hPA (hectopascal) is en in de avond 1007 hPA. Dat duidt erop dat er een lagedrukgebied op komst is waardoor er veel turbulentie kan ontstaan in combinatie met de hoge temperatuur van die dag. Deze turbulentie komt dan bovenop de zogturbulentie die door een vliegtuig zelf veroorzaakt wordt.
Voorkomen
De bemanning van landende vliegtuigen zijn op de hoogte van de actuele weersomstandigheden op de plaats van bestemming. Turbulentie veroorzaakt door een lagedrukgebied in combinatie met hoge temperaturen, is echter niet waar te nemen en dus ook niet op in te spelen.