Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Onderzoek RIVM over hinder door vliegtuiggeluid

By 22 februari 2023Nieuws, Omwonenden

Dinsdag 21 februari publiceerde het RIVM het rapport ‘Relaties vliegtuiggeluid –
hinder en slaapverstoring 2020′
.

Maastricht Aachen Airport heeft de ambitie uitgesproken de hinder van vliegtuigen van en naar de luchthaven terug te dringen. Om de effecten van onze inspanningen en maatregelen inzichtelijk te maken, maken we gebruik van rekenmodellen. Het is belangrijk dat deze modellen een zo realistisch mogelijk beeld schetsen van de werkelijke ervaren hinder.

Wij hebben meer tijd nodig om het rapport van het RIVM ‘Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020’ te bestuderen en wat dit voor onze omwonenden betekent.

We kunnen ons voorstellen dat onze omwonenden en andere belanghebbenden vragen hebben naar aanleiding van dit rapport of er meer over willen weten. We willen daarom op korte termijn aanvullende informatievoorziening faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van een kennissessie, informatiebijeenkomst of een interactieve vraag & antwoord. Hierover gaan we nu in gesprek met het ministerie en andere experts.

Daarover binnenkort meer.