Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Panoramaterras laatste dag

Vandaag kun je de laatste dag van het uitzicht genieten vanaf ons panoramaterras. Donderdagmiddag controleert de aannemer het terrein voor een laatste keer op achtergebleven materiaal en afval om het schoon op te leveren. Daarna draagt het bouwteam het terrein weer over aan Maastricht Aachen Airport. Voor we opengaan moet er wel nog een en ander gebeuren. Het tijdelijke hekwerk wordt weer afgebroken er vinden enkele testvluchten plaats en het terrein wordt gecontroleerd op achtergebleven verboden voorwerpen.
Met het afsluiten van het panoramaterras stopt ook de livestream.
Omdat we zoveel enthousiaste reacties hebben ontvangen over het panoramaterras onderzoeken we de mogelijkheden voor een alternatief en definitief uitkijkpunt.