Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Reactie ceo Jonas van Stekelenburg op demonstratie 14 oktober

By 12 oktober 2023Geen categorie, Nieuws

Extinction Rebellion en Milieudefensie demonstreren zaterdag 14 oktober bij Maastricht Aachen Airport. Zij vragen met hun demonstratie aandacht voor de impact van de luchtvaart en de luchthaven op mens en milieu. Maastricht Aachen Airport verleent haar medewerking om de demonstratie zo goed mogelijk te laten verlopen, waarbij voorop staat dat we onze passagiers en de vrachtoperatie zo goed mogelijk faciliteren. De veiligheid van eenieder staat hierbij voorop. 

Maastricht Aachen Airport is, net als de klimaatorganisaties, doordrongen van de noodzaak om de luchtvaart te verduurzamen en de overlast te beperken. De luchthaven werkt hier ook concreet aan. Zo heeft de luchthaven om geluidsoverlast tegen te gaan in 2022 afgesproken het maximum van ernstig gehinderden terug te brengen naar minder dan de helft. Dit gebeurt door het weren en ontmoedigen van lawaaiige vliegtuigen, door het stimuleren van schonere en stillere vliegtuigen, en door kortere openingstijden. De luchthaven brengt ook de uitstoot in de eigen operatie terug naar net-zero in 2030, net als alle andere luchthavens in Nederland. Het terugbrengen gebeurt door het elektrificeren van alle grond equipment en vervoermiddelen, door het isoleren van gebouwen en door duurzame oplossingen waar mogelijk. Tot slot werkt de luchthaven samen met partners om elektrisch vliegen in 2035 de grootste activiteit van de luchthaven te laten zijn. Het businessplan waar dit alles staat vermeld, is voor eenieder beschikbaar. 

Maastricht Aachen Airport zorgt voor werkgelegenheid en zorgt voor economische spin-off o.a. bij de onderhoudsbedrijven op en rond de luchthaven. Onze luchthaven verbindt daarbij de regio wereldwijd voor vracht en voor passagiers met diverse bestemmingen. De passagiers gebruiken onze luchthaven om op vakantie te gaan, voor werk of opleiding en voor het bezoek van vrienden en familie. De vracht bestaat uit allerlei zaken die Nederland uit het buitenland importeert, en naar het buitenland exporteert. Ten tijde van coronapandemie had de luchthaven een cruciale rol in het gaande houden van de wereldwijde logistiek, waaronder hulpmiddelen voor het bestrijden van de pandemie. De luchthaven is door de overheid ‘van nationaal belang’ bestempeld. 

In het verduurzamen van de luchthaven zoeken we voortdurend naar de optimale balans tussen de economische en ecologische belangen waarbij veiligheid altijd onze voornaamste prioriteit is.  

Wij zien uit naar een vreedzame demonstratie, waarbij veiligheid en continuïteit van onze operatie voor ons voorop staat en schade aan eigendommen van de luchthaven en derden wordt voorkomen. 

Jonas van Stekelenburg 

Maastricht Aachen Airport