Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Satellietnavigatie voor Maastricht Aachen Airport

By 14 juli 2022Nieuws, Omwonenden

Sinds vandaag kunnen vliegtuigen die op Maastricht Aachen Airport (MAA) in zuidwestelijke richting landen (baan 21), gebruikmaken van innovatieve satellietnavigatie. Hiermee navigeren vliegtuigen niet meer via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten naar de landingsbaan. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan daardoor efficiëntere vliegroutes ontwikkelen. Met de introductie op MAA zijn nu alle vijf luchthavens waar LVNL luchtverkeersleiding geeft met deze nieuwe techniek uitgerust.

Het voordeel is dat naderende vliegtuigen die willen landen op baan 21 op MAA met een continue daling kunnen landen. Dit betekent dat vliegtuigen meer gelijkmatig en met minder motorvermogen dalen, wat leidt tot minder geluidshinder. Hiermee geeft LVNL invulling aan een verzoek van de leden van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) Maastricht. Dit werd in de praktijk door luchtverkeersleiders en piloten al uitgevoerd, nu is dit vastgelegd in de luchtvaartgids. De vliegroutes en -hoogtes blijven hetzelfde. Het is de bedoeling om deze manier van landen binnenkort ook te introduceren voor vliegtuigen die in noordoostelijke richting landen (baan 03).

Verduurzaming

Nu satellietnavigatie de norm is, worden verschillende navigatiebakens op de grond buiten gebruik gesteld. Dit draagt bij aan de verduurzaming, want het afstoten van de bakens scheelt energieverbruik en onderhoudskosten. LVNL blijft wel investeren in navigatiebakens op de grond, zodat vliegtuigen die niet kunnen vliegen op satellietnavigatie, veilig kunnen blijven navigeren. Ook bij een eventuele storing in de satellietnavigatie dienen de navigatiebakens op de grond als één van de back-up systemen. Van de in totaal negen bakens in Nederland, blijven de bakens bij Rotterdam, Schiphol, Groningen en Maastricht in gebruik. Samen zorgen die voor een landelijke dekking.

Voorloper

Satellietnavigatie wordt wereldwijd in stappen geïntroduceerd. In Europa wordt met satellietnavigatie invulling gegeven aan de plannen van de Europese Commissie om alle delen van het luchtruim binnen Europa beter op elkaar te laten aansluiten. LVNL behoort tot de voorlopers in Europa.

Bron: Innovatieve satellietnavigatie voor Maastricht Aachen Airport | LVNL