Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Status (pilot)regeling preventief verankeren dakpannen

By 25 september 2023Geen categorie, Omwonenden

Vanavond bezochten een twintigtal omwonenden de informatiebijeenkomst over de pilot regeling preventief verankeren dakpannen. Omwonenden die naar aanleiding van de pilot aangaven interesse te hebben in deelname werden bijgepraat over de stand van zaken.

In de presentatie kwam o.a. de beoogde planning aan bod en was er ruime gelegenheid om vragen te stellen.

Van de 97 woningen in het pilotgebied hebben we afgelopen jaar met de woningeigenaren van 48 woningen gesproken. Inmiddels hebben er 39 aangegeven interesse te hebben in deelname. Zij zijn allemaal uitgenodigd voor de bijeenkomst. Een aantal omwonenden hebben reeds aangegeven voldoende informatie te hebben en willen starten met de werkzaamheden.

Het is de wens van Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg en Gemeente Beek dit jaar nog de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit is mede afhankelijk van de aanvullende wensen en werkzaamheden bij de individuele woningen.