Skip to main content

Regeling preventief vastzetten dakpannen

By 24 maart 2022april 14th, 2022Nieuws, Omwonenden

97 woningen onder de aanvliegroute naar Maastricht Aachen Airport komen in aanmerking voor een regeling om hun dakpannen vast te zetten. Hiermee beogen de gemeente Beek, Provincie Limburg en Maastricht Aachen Airport het risico op schade als gevolg van vortex te beperken.

Deze gezamenlijke actie komt voort uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die deze partijen voelen. Een regeling uit coulance omdat processen die tot vortexschade leiden niet aangepast kunnen worden en de omstandigheden waarin het optreedt te specifiek en bijzonder zijn. We willen daarom doen wat redelijkerwijze mogelijk is het risico te beperken.

De 97 woningen bevindingen zich in de drie gebieden waar sinds 2019 het hoogst aantal meldingen werd geregistreerd ten opzichte van het totaal aantal woningen in de betreffende gebieden.

Momenteel treffen we de voorbereidingen voor het uitvoeren van de regeling ter preventie van vortexschade. De bewoners die in aanmerking komen voor deze regeling ontvangen uiterlijk volgende week een brief met meer informatie. Ook staat in deze brief waar zij zich kunnen melden voor deze regeling.

Wil je weten of jouw woning in aanmerking komt voor de regeling? Kijk dan in het overzicht. In het in februari gepubliceerde plan van aanpak van is uitgelegd hoe de 97 woningen zijn bepaald.