Skip to main content

Gezamenlijke aanpak moet risico op vortexschade beperken

By 17 februari 2022Nieuws, Omwonenden

In de afgelopen jaren is het meerdere malen per jaar voorgekomen dat dakpannen van daken zijn losgekomen als gevolg van vortex. Deze voorvallen zijn door omwonenden als beangstigend ervaren en kunnen tot onveilige situaties leiden wat ongewenst is.

De vortex wordt niet veroorzaakt door Maastricht Aachen Airport zelf maar door de gebruikers van de luchthaven: de luchtvaartmaatschappijen. Echter, als Maastricht Aachen Airport er niet was geweest, waren er ook geen vliegtuigen en dus ook geen schade aan daken als gevolg van vortex. Vanuit die betrokkenheid met de omgeving en bij de leefbaarheid en veiligheid willen wij doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het risico te beperken.

Sinds 2019 leggen wij op vrijwillige basis de pannen vast op daken waar voor de 2e keer schade ontstond als gevolg van vortex. Hierbij nemen wij de kosten voor onze rekening die met deze werkzaamheden samenhangen. Dat betekent het zorgen voor veiligheidsmaatregelen voor de werklieden, het bekostigen van het materiaal en het vastzetten van de bestaande dakpannen.

Aanvullend op bovenstaande maatregel hebben wij samen met gemeente Beek en Provincie Limburg besloten om middelen ter beschikking te stellen om in een gebied ten noorden van de luchthaven dakpannen preventief vast te zetten. Hierdoor verkleinen we het risico op dakbeschadiging als gevolg van zogturbulentie (vortex) van vliegtuigen. Hiervoor geldt net als bij de reeds bestaande maatregel dat wij de kosten voor onze rekening nemen die met deze werkzaamheden samenhangen. Dat betekent het zorgen voor veiligheidsmaatregelen voor de werklieden, het bekostigen van het materiaal en het vastzetten van de bestaande dakpannen.

Het plan van aanpak bevat de aanvullende informatie rondom deze maatregel. Ook de onderzoeken uitgevoerd door TNO, To70 en de bouwadviseur zijn bijgevoegd.

Bewoners van huizen die in aanmerking komen voor het preventief vastzetten hoeven nu nog geen actie te ondernemen. Zodra het meldpunt operationeel is, informeren wij deze bewoners middels een brief. Dit is naar verwachting begin april.