Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Terugblik werkzaamheden

By 6 juni 2021Nieuws, Omwonenden

Vorige week maandag sloten we om 14.00 uur onze deuren voor vliegverkeer, zodat we enkele noodzakelijke reparaties konden uitvoeren aan o.a. de start- en landingsbaan. Wij kijken tevreden terug op deze werkzaamheden:

  • Ondanks enkele tegenslagen heeft dit niet geleid tot (extra) hinder voor de omgeving
  • 75 adressen ontvingen een uitnodiging voor een hotelovernachting, hiervan maakten 6 adressen gebruik.
  • 13 mensen gebruikten de tijdelijke berichtenservice via WhatsApp
  • We hebben geen meldingen ontvangen van geluidshinder
  • 4500 m2 asfalt is vervangen
  • 14 betonplaten op de intersectie W1 zijn vervangen

Vrijdagochtend om 06.00 uur ging de luchthaven weer open voor vliegverkeer.