Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Terugblik werkzaamheden

By 6 juni 2021 Nieuws, Omwonenden

Vorige week maandag sloten we om 14.00 uur onze deuren voor vliegverkeer, zodat we enkele noodzakelijke reparaties konden uitvoeren aan o.a. de start- en landingsbaan. Wij kijken tevreden terug op deze werkzaamheden:

  • Ondanks enkele tegenslagen heeft dit niet geleid tot (extra) hinder voor de omgeving
  • 75 adressen ontvingen een uitnodiging voor een hotelovernachting, hiervan maakten 6 adressen gebruik.
  • 13 mensen gebruikten de tijdelijke berichtenservice via WhatsApp
  • We hebben geen meldingen ontvangen van geluidshinder
  • 4500 m2 asfalt is vervangen
  • 14 betonplaten op de intersectie W1 zijn vervangen

Vrijdagochtend om 06.00 uur ging de luchthaven weer open voor vliegverkeer.