Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Veelgestelde vragen voor werkgever

By 2 januari 2023april 30th, 2024Passenbureau

Heb je vragen omtrent het verlengen of aanvragen van een luchthavenpas voor jouw medewerker(s)? Of wil je meer duidelijkheid omtrent het aanvragen van een VGB? Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen omtrent diverse ondewerpen.

Bedrijfsaanmelding

Dien ik mijn bedrijf bij MAA te registreren?

Alle bedrijven die werkzaamheden verrichten op het luchthaventerrein van Maastricht Aachen Airport dienen te zijn geregistreerd in het bedrijvenbestand van Maastricht Aachen Airport.
Nadat het bedrijf is ingeschreven wordt een MAA-registratienummer toegekend.

Deze inschrijving is noodzakelijk voor:

 • De aanvraag van een luchthavenpas
 • De aanvraag van een voertuigvignet

Hoe registreer ik mijn bedrijf?

Door het aanvraagformulier volledig digitaal in te vullen en te ondertekenen (inclusief bedrijfsstempel).
Vervolgens mail je dit volledig ingevulde en ondertekende formulier naar passenbureau@maa.nl.
Na goedkeuring ontvang je een bevestiging met MAA-registratienummer en word je verder geïnformeerd over de vervolgstappen.

Mijn bedrijf is al ingeschreven. Hoe wijzig ik de geregistreerde gegevens? Kan ik de handtekeninggemachtigde persoon / personen wijzigen?

Het Aanvraagformulier dient opnieuw ingevuld te worden. Dit geldt voor iedere wijziging, ook bijvoorbeeld voor een adreswijziging of naamswijziging van het bedrijf. Vervolgens mail je dit volledig ingevulde en ondertekende formulier naar passenbureau@maa.nl.

Luchthavenpas

Hoe vraag ik een luchthavenpas aan voor mijn werknemer(s)?

Nadat het bedrijf is ingeschreven en een MAA-registratienummer is toegekend, kan er een luchthavenpas worden aangevraagd.

 • Het aanvraagformulier dient volledig digitaal te zijn ingevuld en met pen ondertekend door de handtekeninggemachtigde werkgever. Geef dit correct ingevulde formulier mee aan de werknemer. Niet juist of niet volledig ingevulde/ondertekende aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen
 • De VGB vraag je aan via de website van de AIVD door het formulier ‘aanmelding veiligheidsonderzoek burgerluchtvaart’ volledig digitaal in te vullen, uit te printen en met pen te ondertekenen, eventueel met bedrijfsstempel. Vervolgens stuur je dit deel, samen met het reeds ingevulde deel van de werknemer (Opgave persoonlijke gegevens Veiligheidsonderzoek B-Burgerluchtvaart) op naar het onderstaande adres, inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de werknemer en zijn/haar eventuele partner

Maastricht Aachen Airport
T.A.V. Passenbureau
Postbus 1
6199 AD Maastricht Airport

Hoe kan ik mijn afspraak wijzigen of annuleren?

Dit doe je eenvoudig online via de afspraakbevestiging die je hebt ontvangen.

Let op: afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Er worden kosten in rekening gebracht voor afspraken die niet of binnen 24 uur worden afgezegd.

Wat zijn de gevolgen indien ik mijn luchthavenpas lange tijd niet gebruik?

Een luchthavenpas wordt automatisch geblokkeerd indien de pas 6 maanden inactief is. Om dit te voorkomen kun je je pas tenminste één keer per 6 maanden aanbieden bij een cardreader. Bijvoorbeeld bij een van de buitendeuren aan de zij-ingang. Het gebruik van je luchthavenpas dien je voor jezelf bij te houden.

Waar vind ik het Passenbureau van Maastricht Aachen Airport?

Het Passenbureau bevindt zich op de eerste verdieping van de passagiersterminal. Je auto parkeer je op P1, gelegen links van het GR8 Hotel.

Mijn bedrijf is nog niet ingeschreven. Kan ik toch alvast een luchthavenpas voor mijn werknemer(s) aanvragen?

Dat is helaas niet mogelijk. Eerst dient het bedrijf te zijn aangemeld. Voor meer informatie zie www.maa.nl/passenbureau of bovenstaande vraag ‘Hoe registreer ik mijn bedrijf?’

Waar vind ik het theorieboek van de toets Safety & Security en de toets Rijbevoegdheid?

De theorie ontvang je in de bevestigingsmail, nadat je online een afspraak hebt gemaakt.

Hoeveel tijd neemt de afspraak voor een nieuwe luchthavenpas / pasverlenging in beslag?

Voor een nieuwe luchthavenpas inclusief rijbevoegdheid dien je rekening te houden met een afspraakduur van circa 90 minuten.

Voor enkel een nieuwe luchthavenpas dien je rekening te houden met een afspraakduur van circa 45 minuten.

Het dienstverband van mijn werknemer is beëindigd / de einddatum op de luchthavenpas is verstreken. Wat nu?

Jouw werknemer ontvangt zijn/haar luchthavenpas in bruikleen; de pas is eigendom van Maastricht Aachen Airport. Voor bovenstaande situaties geldt dat jouw werknemer de luchthavenpas uiterlijk binnen 14 dagen inlevert.

Let op: indien de pas niet of te laat wordt ingeleverd, zal er een boete in rekening worden gebracht.

VGB (Verklaring Geen Bezwaar)

Wat is een VGB?

Een verklaring van geen bezwaar (VGB) is een verklaring die na een veiligheidsonderzoek door de minister van Binnenlandse Zaken, namens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), wordt afgegeven aan een persoon die in aanmerking komt voor een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek is diepgaander dan bijvoorbeeld een onderzoek voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een veiligheidsonderzoek is veel breder.

De AIVD voert na een aanvraag van de (toekomstige) werkgever een veiligheidsonderzoek uit. Wanneer de uitkomst positief is, wordt de VGB afgegeven.

De VGB is geldig zolang de persoon in dezelfde vertrouwensfunctie of functiegroep waarvoor het VGB is afgegeven werkzaam is. Na 5 jaar dient een herhaalonderzoek plaats te vinden.

Welke formulieren heeft mijn werknemer nodig voor de aanvraag van een veiligheidsonderzoek burgerluchtvaart (VGB)?

 • Een door de werknemer in te vullen en te ondertekenen ‘Opgave Veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart’, via de website van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Een door de werkgever in te vullen en te ondertekenen ‘Aanmelding Veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart’ via de website van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de werknemer en zijn/haar eventuele partner

Zijn alle documenten volledig ingevuld, uitgeprint en met pen ondertekend? Heb je een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs bijgevoegd, van de werknemer en van zijn/haar eventuele partner? Dan is de werkgever verantwoordelijk om het volledige pakket op te sturen naar onderstaand adres:

Maastricht Aachen Airport
T.A.V. Passenbureau

Postbus 1
6199 ZG Maastricht Airport

Hoelang duurt het voordat een veiligheidsonderzoek burgerluchtvaart is afgerond?

Voor de behandeling geldt een wettelijke behandelduur van 8 weken. Als er t.b.v. een veiligheidsonderzoek informatie van derden noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de werknemer voorafgaand aan zijn/haar aanvraag langere tijd in het buitenland is verbleven, dan bestaat de mogelijkheid dat het onderzoek langer duurt dan 8 weken.

Wanneer wordt een verklaring van geen bezwaar (VGB) geweigerd?

Weigeringsgronden kunnen zijn:

 • Er zijn negatieve gegevens bekend (veelal justitiële antecedenten of informatie uit het eigen AIVD systeem)
 • Er zijn onvoldoende gegevens bekend (bijvoorbeeld na verblijf in het buitenland)
 • Persoonlijke gedragingen en omstandigheden

Hoe lang is een VGB geldig in de burgerluchtvaart?

Zolang de werknemer in dezelfde vertrouwensfunctie en bij dezelfde werkgever werkzaam is en de VGB niet is ingetrokken, blijft de VGB geldig. Hoewel een VGB geen einddatum heeft, is op de Europese regelgeving omtrent burgerluchtvaart van toepassing dat iedere 5 jaar een nieuwe screening is vereist.

Kan ik een kopie van een eerder uitgegeven VGB van een van mijn werknemers opvragen?

Ja. De werkgever kan een duplicaat opvragen via onderstaande contactgegevens:

Mail: veiligheidsonderzoeken-bl@mindef.nl
Telefonisch: op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 via 079-3205050

Waar vind ik de aanvraagformulieren voor een onderzoek burgerluchtvaart?

Via onderstaande links kun je de formulieren voor zowel de werknemer als werkgever raadplegen:

Formulier werknemer

Formulier werkgever

Ik wil een luchthavenpas aanvragen voor een werknemer. Zijn/haar VGB is ouder dan 6 maanden. Wat nu?

Een VGB mag niet ouder zijn dan 6 maanden na uitgiftedatum. Mocht dit het geval zijn, dan dient de werknemer opnieuw een VGB aan te vragen.

Uitzonderingen:

 • Werknemers van de Koninklijke Marechaussee (MIVD)
 • Luchthavenpashouders van een andere Nederlandse luchthaven (EIN/SPL/RTM/GRQ) met het daarbij behorende (verlopen) VGB. Daarnaast heb je nog een werkgeversverklaring nodig waarmee je kunt aantonen dat je na uitgifte van de betreffende luchthavenpas niet uit dienst bent geweest en nog steeds voor dezelfde werkgever werkzaam bent. Neem deze 3 documenten mee naar de afspraak.

Voertuigvignet

Hoe vraag ik een voertuigvignet aan?

Stuur een email naar het Passenbureau via passenbureau@maa.nl. Je ontvangt een email met daarin een link om een voertuigvignet aan te vragen.

Heb je nog andere vragen?

Stuur een email naar passenbureau@maa.nl.